Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering van Stemgerechtigden wordt gehouden op donderdag 26 april 2018 om 10.30 uur in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 te Den Haag.

 

Punten van behandeling:
1. Bezoldigingsbeleid directie (ex artikelen 2:53a en 2:135 BW).
2. Jaarverslag, balans en winst- en verliesrekening over 2017.
3. Decharge van directeuren en commissarissen.
4. (Her)benoeming commissarissen.
5. Controleopdracht aan externe accountant inzake de jaarrekening 2018.

 

Stemgerechtigden kunnen de stukken inzien op het kantoor van onze Maatschappij.

 

Stemgerechtigden die de vergadering willen bijwonen, moeten dit ten minste drie werkdagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk kenbaar maken (“kennisgeving”).
Kennisgevingen moeten worden gezonden aan Onderlinge ’s-Gravenhage, Postbus 629, 2501 CP Den Haag, ter attentie van het directiesecretariaat.