Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Feiten en cijfers

Resultaten over het boekjaar 2016

  • winstverdeling € 5 miljoen
  • aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II  242  % van de verplichte solvabiliteit
  • resultaat na belastingen € 19.844.000 (- 65,6 %)
  • technisch resultaat € 325.000 (€12.757.000)
  • totaal verzekerd bedrag € 4.526.202.000 (- 5,3 %)
  • totale omzet € 184.644.000 (- 2,5 %)
  • bruto premie-inkomen € 116.084.000 (- 3,8 %)
  • totale bedrijfskosten € 28.146.000 (- 3,4 %)

 

Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het verslagjaar 2016 succesvol afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 19,8 miljoen. De nieuwe bruto premieproductie van het nieuwe pensioenproduct voldeed aan de doelstelling. Tevens ontving de Maatschappij wederom een hogere waardering van de dienstverlening aan onze deelnemers.

 

Om de DGA’s en werkgevers/werknemers met een gegarandeerd pensioenkapitaal zekerheid te bieden, heeft de Maatschappij in 2015 het DGA en MKB GarantiePlusPensioen geïntroduceerd. Er is duidelijk behoefte aan zekerheid, wat blijkt uit de nieuwe bruto premieproductie die in 2016 meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2015.

 

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars is over 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op de onderdelen vertrouwen, tevredenheid, klantgerichtheid, deskundigheid en duidelijkheid. Op alle onderdelen presteert de Maatschappij ruim voldoende. De deelnemers zijn bovengemiddeld tevreden over onze Maatschappij, die overall een gedeelde 4e plaats binnen de levensverzekeringsbranche bezet.

 

In 2016 is de Maatschappij door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) met goed gevolg getoetst op het thema Klachtenbehandeling en het productthema Overlijdensrisicoverzekering.

 

De langetermijngaranties die de Maatschappij biedt, maken ons gevoelig voor een lage rente. Daarom houden we ook een relatief grote solvabiliteit aan. In 2016 was de rente dusdanig laag dat een deel van de in het verleden opgebouwde buffer is aangewend om de technische voorziening als zekerheid voor toekomstige verplichtingen te versterken. De extra toevoeging bedraagt € 13,2 miljoen, zodat het totale bedrag van de overige technische voorzieningen € 139,9 miljoen bedraagt. Indien in de toekomst de rente zou stijgen, dan zal dit bedrag geheel of gedeeltelijk weer vrij kunnen vallen. Als de rente verder daalt, zal mogelijk wederom een extra bedrag aan de voorzieningen worden toegevoegd. Ondanks deze extra toevoeging komt het resultaat na belastingen, mede dankzij een gezond kernbedrijf, per saldo uit op € 19,8 miljoen. Dit maakt het mogelijk om over 2016 € 5 miljoen voor winstverdeling onder de deelnemers beschikbaar te stellen.

 

Beleggingen
Verreweg het grootste deel van de beleggingsportefeuille is belegd in degelijke obligaties en onderhandse leningen. De waarde van de beleggingen steeg met 1,9 % tot € 1.976,7 miljoen. De directe beleggingsopbrengst bedroeg € 68,2 miljoen en was in lijn met 2015 (€ 68,5 miljoen).

 

Solvabiliteit

Het eigen vermogen van de Maatschappij is in 2016 met 5 % toegenomen van € 254,3 miljoen tot € 267,0 miljoen. De aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II bedraagt 242 % van de vereiste solvabiliteit.