Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Productwijzer begrafenisverzekering

In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de begrafenisverzekering. Welke risico's dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u? Met deze productwijzer helpen verzekeraars u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Wilt u meer weten?

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Wilt u meer weten over een bepaalde verzekering? Dan geven verzekeraars of uw verzekeringsadviseur u daar graag informatie over. Daarnaast vindt u meer informatie en productwijzers van andere verzekeringen op alles over verzekeren.


Wat is een begrafenisverzekering?

Met deze verzekering kunt u (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie betalen.

 

Winstdeling
Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling.


Wanneer betaal ik de premie?

Meestal kunt u de premie per maand of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u hebt afgesproken.

Hoeveel premie moet ik betalen?

De premie die u betaalt, blijft tijdens de looptijd hetzelfde. Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als u overlijdt.


Wat is winstdeling?

Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog uw winstdeling is.


Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie:
1. voor de uitkering van de verzekering;
2. voor beheer- en administratiekosten.

 

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?

U mag de verzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. U betaalt dan geen premie meer. De verzekering stopt en u krijgt een bedrag uitgekeerd.

Stopt u kort na het starten van de verzekering? Dan kan het zijn dat u minder geld krijgt uitgekeerd dan u hebt ingelegd. Dit komt door de kosten die de verzekeraar moet maken. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit.

Uw verzekeraar of assurantieadviseur weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als u wilt stoppen. Zij kunnen u ook advies geven over wat u met het bedrag kunt doen.

 

Moet ik mijn verzekering tussendoor aanpassen?

Wanneer u een begrafenisverzekering hebt afgesloten, kan het gebeuren dat de kosten om een wens te realiseren, hoger zijn dan het verzekerd bedrag dat op de polis staat. Daarnaast komt het voor dat de verzekering sinds het afsluiten nooit meer is aangepast, waardoor deze niet meer aansluit op de uitvaartwensen of gestegen uitvaartkosten. In deze gevallen kunt u ‘onderverzekerd’ zijn en dat is vaak een teleurstelling.

 

Om die teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om goed na te denken over uw wensen als u een begrafenisverzekering afsluit. Leg uw wensen vast en maak deze kenbaar aan uw nabestaande(n). Op die manier weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn en kunnen zij hier rekening mee houden.

 

Natuurlijk kunnen uw wensen in de loop van de tijd veranderen. Ook kunnen zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke (financiële) situatie. Neem bij dit soort wijzigingen altijd contact op met uw assurantieadviseur of verzekeraar. Uw verzekering kan dan worden aangepast, zodat u zeker weet dat u bent verzekerd van een afscheid zoals u dat wilt.

 

Krijg ik een medische keuring?

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Hebt u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.


Meer weten?

Wilt u meer informatie over de begrafenisverzekering van de Onderlinge 's-Gravenhage? Klik dan op de volgende link: begrafenisverzekering.

Wat kost een pensioen?