Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Productwijzer kapitaalverzekering

In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico's dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u? Met deze productwijzer helpen verzekeraars u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Wilt u meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Wilt u meer weten over een bepaalde verzekering? Dan geven verzekeraars of uw verzekeringsadviseur u daar graag informatie over. Daarnaast vindt u meer informatie en productwijzers  van andere verzekeringen op alles over verzekeren.


Wat is een kapitaalverzekering?
Met een kapitaalverzekering krijgt u een uitkering aan het einde van de verzekering. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dat bedrag kan niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Veel mensen sluiten een kapitaalverzekering af om de hypotheek af te kunnen lossen. Of voor een aanvulling op het pensioen.

Belasting
Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de kapitaalverzekering. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol.

Wanneer betaal ik de premie?
Meestal kunt u de premie per maand of per jaar betalen. U betaalt  premie tot de datum die u hebt afgesproken.

Koopsom
Bij sommige verzekeringen betaalt u in één keer de premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoeveel premie betaal ik?
De premie kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. Dat spreekt u af als u de verzekering afsluit.

Hoe hoog is mijn  uitkering?
Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dit bedrag kan niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Wat is winstdeling?
Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dit bedrag ontvangt u gegarandeerd. Dit bedrag kan  hoger worden door winstdeling, maar nooit lager. Hoe hoger de winstdeling is, hoe hoger dit bedrag wordt. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. De verzekeraar kan dus van tevoren niet zeggen hoe hoog het totale bedrag wordt dat u aan het einde van de verzekering krijgt.

 

Vorm van winstdeling
Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog uw winstdeling is.


Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie:

 1.  voor de uitkering van de verzekering;
 2.  voor uw  risicodekking;
  Overlijdensrisico
  Met een kapitaalverzekering spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan uw nabestaande bijvoorbeeld de hypotheek aflossen als u overlijdt. Meestal kunt u ook afspreken dat de verzekeraar niet uitkeert als u overlijdt. Dan hoeft u daarvoor ook geen premie te betalen.

  Sluit u de verzekering af voor uw kind of kleinkind? Dan kunt u bij sommige kapitaalverzekeringen een extra overlijdensrisicoverzekering nemen. Als u dan overlijdt voordat de verzekering stopt, betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie. De verzekering kan dan doorlopen  tot aan de einddatum.

  Arbeidsongeschiktheid
  Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ook verzekeren dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Of dat u maar een deel van de premie betaalt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie.
 3.  voor beheer- en administratiekosten.

 

Wat gebeurt er als  ik de verzekering eerder wil stoppen?
Een kapitaalverzekering sluit u af voor een langere tijd. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe lang de verzekering duurt. U mag uw kapitaalverzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. Dan kunt u wel geld verliezen. Als u de verzekering vlak na het begin stopt, kan uw uitkering  lager zijn dan wat u aan premies hebt betaald. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit. Uw verzekeraar of assurantieadviseur weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als u wilt stoppen. Hij kan u ook advies geven over wat u met het bedrag kunt doen.

 

Krijg ik  een medische keuring?
Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Hebt u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Of is het misschien niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsdekking af te sluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan  hij vragen om een onderzoek door een arts.

 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de verzekeringen van de Onderlinge 's-Gravenhage? Klik dan op een van de volgende links: Vermogensopbouw, Oudedags- en Nabestaandenvoorzieningen.

Wat kost een pensioen?