Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Trefwoordenlijst

Eerder stoppen
U  wilt bijvoorbeeld stoppen met het betalen van premie. Of u wilt onder voorwaarden de verzekering premievrij maken. Dan adviseert uw assurantieadviseur of verzekeraar u hierover graag. De verzekering duurt dan even lang, maar het eindbedrag is lager.

 

Offerte
In een offerte  leest  u  welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u hebt verzekerd. In de offerte staan daarnaast de  belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.


Polisvoorwaarden
Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden; samen heet dit de polis.  In de polis leest u heel precies:

  • de verzekerde risico's;
  • uw rechten en plichten;
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

 

Premie
Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering.  U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

 

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is  de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.