Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Privacy

Het privacybeleid is van toepassing op alle werving- en selectieactiviteiten van de Onderlinge 's-Gravenhage. Onderdeel van dit beleid is sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan. De bescherming van de privacy van sollicitanten staat hoog in het vaandel bij de Onderlinge 's-Gravenhage.

Verwerking van persoonsgegevens
Van alle sollicitanten die interesse tonen in een functie binnen onze Maatschappij worden gegevens verwerkt. Dit is het geval zowel bij een gerichte sollicitatie, als bij een open sollicitatie. Onder verwerking wordt o.a. verstaan het verzamelen, registreren, bewaren, raadplegen, vergelijken en verspreiden van de verstrekte gegevens ten behoeve van selectieprocedures voor openstaande functies en toekomstige vacatures. De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de nadere uitwerking daarvan in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GPFI).

Door het invullen van een sollicitatieformulier en door persoonsgegevens aan ons toe te sturen, gaat de sollicitant ermee akkoord dat deze gegevens voor verdere verwerking worden gebruikt.

Gebruiksdoeleinden
De gegevens die de sollicitant aan de Onderlinge 's-Gravenhage verstrekt, worden door ons uitsluitend verwerkt voor werving- en selectiedoeleinden.

Verstrekken van gegevens
Wanneer een sollicitant een sollicitatieformulier verstuurt via de website, of per post of e-mail een sollicitatiebrief met curriculum vitae verstuurt, worden de daarin opgenomen gegevens bewaard. Dit betreft alleen die gegevens die relevant zijn voor het doel (de functie) waarvoor deze verstrekt zijn. Wanneer een sollicitant naar verschillende functies solliciteert, worden deze gegevens afzonderlijk van elkaar verwerkt. Daardoor is het mogelijk dat de sollicitant gelijktijdig voor meerdere functies wordt benaderd.

Openbaar maken van gegevens
Wij stellen in beginsel geen gegevens van sollicitanten beschikbaar aan derden.
Bepaalde gegevens van sollicitanten kunnen echter worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden die ons ondersteunen bij de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Ook hierbij worden de van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften strikt nageleefd. Indien nodig zal de sollicitant hierover vooraf worden geïnformeerd en schriftelijke om toestemming worden gevraagd.

Bewaren van gegevens
Gegevens van sollicitanten worden bewaard gedurende de werving- en selectieprocedure. Na afloop hiervan bewaren wij de gegevens van sollicitanten alleen nog als er een 'zakelijke behoefte' bestaat aan het behoud van deze gegevens. Hierbij gaat het met name om mogelijk toekomstige vacatures die voor de sollicitant geschikt zouden kunnen zijn. De gegevens van sollicitanten worden echter niet langer dan maximaal zes maanden bewaard.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit privacybeleid of over de wijze waarop de Onderlinge 's-Gravenhage omgaat met gegevens van sollicitanten kunt u contact opnemen met Personeelszaken viapz@ogmail.nl.

Wat kost een pensioen?