Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Pensioencommunicatie

30 okt 2017

Bouwt u pensioen op via uw werkgever? Dan ontvangt u hierover regelmatig informatie. Naast uw pensioen zult u in de toekomst ook AOW gaan ontvangen. Met alle veranderingen waarover u in het nieuws leest, wilt u misschien wel weten waar u precies aan toe bent. Is uw pensioen nu goed geregeld? En waar kunt u uw pensioeninformatie vinden?

Wet pensioencommunicatie
De Wet pensioencommunicatie zorgt ervoor dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars u informatie verstrekken over uw oudedagvoorziening. Deze informatie moet u een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van uw pensioen geven. U heeft daarbij de mogelijkheid om de informatie digitaal te ontvangen. 

Pensioen 1-2-3
Dit is basisinformatie over uw pensioen die uw pensioenuitvoerder zowel digitaal als op papier aanbiedt.
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie verschillende lagen, die in digitale vorm het beste tot zijn recht komen. In laag 1 kunt u de belangrijkste zaken over uw pensioenregeling lezen. Wilt u meer weten? Dan kunt u via kopjes en iconen doorklikken naar laag 2 en 3 om de meer gedetailleerde informatie in te zien.

In uw Pensioen 1-2-3 vindt u het antwoord op de volgende vragen:

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
  • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet ik in actie komen?

 

U krijgt Pensioen 1-2-3 als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, maar u kunt de informatie altijd zelf bekijken op de website van uw pensioenuitvoerder. Op de website Pensioen123.nl vindt u een digitaal voorbeeld.

UPO
Uw pensioenuitvoerder stuurt u jaarlijks vóór 1 oktober een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is een standaard overzicht waarop u ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd via uw huidige werkgever. Voor pensioen dat u opbouwt bij eerdere werkgevers ontvangt u eens per vijf jaar een UPO.

Het UPO kijkt alleen naar het verleden. Dat maakt het overzichtelijk. Wilt u weten hoe het toekomstplaatje eruit ziet, dan vindt u die informatie op de uitgebreide website Mijnpensioenoverzicht.nl. 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Het Pensioenregister is een elektronisch loket waarbij alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in Nederland zijn aangesloten. Nadat u bent ingelogd met uw DigiD, kunt u op deze website zien hoeveel pensioen u via uw (oude) werkgever(s) hebt  opgebouwd, maar ook op hoeveel AOW van de overheid u recht hebt en hoeveel uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt.

De informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl wordt uitgebreid. Dit gebeurt in fases. Op termijn zult u op deze site een interactief totaaloverzicht vinden. Plus antwoord op vragen als:

Hoeveel krijg ik per maand?
U ziet er hoeveel pensioen op uw AOW-gerechtigde leeftijd gaat ontvangen: zowel het pensioen van uw werkgever(s) als de AOW van de overheid. Omdat niet zeker is dat u het pensioen ook daadwerkelijk zal ontvangen, krijgt u drie pensioenbedragen te zien. Gebaseerd op een optimistisch, een pessimistisch en een verwacht scenario. (Dit wordt mogelijk in 2018).

Is dat voldoende voor mij?
Het is belangrijk dat u tijdig weet of uw pensioen voldoende zal zijn om uw huidige levensstijl te kunnen voorzetten. Op de website vindt u een instrument waarmee u de toereikendheid kunt toetsen.
Op de website kunt u ook nagaan in hoeverre belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals het overlijden van uzelf of uw partner, uw pensioeninkomen zullen beïnvloeden. U kunt meer te weten komen over maatregelen die u daartegen kunt treffen.

Wat kan ik doen?
Tot slot zullen op Mijnpensioenoverzicht.nl de gevolgen te zien zijn van keuzes die u maakt, zoals bijvoorbeeld eerder stoppen of langer doorwerken. U vindt ook veel nuttige informatie over overlijden, werkloosheid, nieuwe baan, arbeidsongeschikt worden, samenwonen en trouwen, kinderen krijgen, scheiden en koopkracht.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de nieuwe manier waarop uw pensioeninformatie voortaan wordt aangeboden? Neemt u dan contact op met uw gespecialiseerde pensioenadviseur.