Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Wet waardeoverdracht klein pensioen

19 dec 2018

Sinds 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Het doel van de nieuwe regels is het behoud van de pensioenbestemming voor kleine pensioenaanspraken. Hoe gaat deze wet daarbij helpen?

Waarom een nieuwe wet?
Werknemers wisselen vaker van baan en dienstverbanden zijn korter. Zij bouwen bij meerdere werkgevers pensioen op, en dus ook bij meerdere pensioenuitvoerders. Er is daardoor vaker sprake van kleine pensioenpotjes. Kleine pensioenen kunnen worden afgekocht, waarmee het oorspronkelijke doel verloren gaat.

Waardeoverdracht klein pensioen
In de nieuwe wet is het recht van de pensioenuitvoerder om tussentijds af te kopen, vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Een klein pensioen kan niet langer worden afgekocht, maar mag worden overgedragen naar de volgende pensioenuitvoerder. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen, aanspraken tussen de € 2,- en € 474,11 (bedrag 2018), in principe vanaf 1 januari 2019 overdragen.

Net als bij afkoop is het overigens niet verplicht om gebruik te maken van het recht op waardeoverdracht klein pensioen. Het doel van de wet is het in stand houden van het pensioen en daar wordt ook aan voldaan als de aanspraak gewoon in stand blijft bij de huidige uitvoerder.

Zo blijven wij de kleine pensioenen in eerste instantie gewoon beheren. Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers hun garantie behouden. Op individueel verzoek dragen wij kleine pensioenen wel over.

Vervallen heel klein pensioen
Heel kleine pensioenen vervallen vanaf 1 januari 2019. Het gaat hier om pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat moet op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen relatief erg hoog zijn.

Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd. Als mensen een heel klein pensioen willen behouden, doen zij er goed aan vóór 1 januari 2019 contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder en te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening.