Login adviseur

Corporate Governance

 

 

Raad van Commissarissen

De heer drs. R.J. (Rob) Frohn

voorzitter

Mevrouw E.M. (Erna) Boogaard CFA

vice-voorzitter

De heer mr. .A.C. (Allard) Metzelaar

 

 De heer drs. H.M. (Henri) den Boer MBA

 

Mevrouw S.E. (Sabijn) Timmers-Janssen AAG MBA

 

 

Statutaire directie

De  heer  drs. G.Th. (Gilbert) Pluym AAG

algemeen directeur

Mevrouw   drs. S.N. (Seada) van den Herik  

directeur

 

Directiesecretaris

De heer mr. P.P.  (Peter Paul) IJkelenstam

 

 

Operationeel management

De heer mr. A.M. (Axel) de Boer

adjunct-directeur Marktmanagement

Mevrouw drs. R.W.V. (Réseva) Engelaer

adjunct-directeur Financiën

De heer ir. P.S. (Steven) Jonkman MBA

adjunct-directeur Operations

 

Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars
Op onze maatschappij is de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Informatie over de Gedragscode Verzekeraars vindt u hier.