Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Geschiedenis

2 april 1895, Lutherse Burgwal 28 te Den Haag. Vier heren, te weten de heer W.S.A. van Eck, de heer Mr. H. Vreede, de heer B.W. Siemens en de heer Mr. P.A. Francken zijn aan de eerste vergadering van de raad van toezicht van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage” U.A. begonnen. Twee dagen later, op 4 april 1895, is het zover. De oprichting van Onderlinge 's-Gravenhage is een feit.

De opbouw
Het was een tijd waarin de overheid nog weinig regelde. Volgens het samen-staan-we-sterk principe werden de krachten gebundeld in een onderlinge rechtsvorm waardoor een levensverzekering tegen kostprijs kon worden aangeboden. Een uniek concept dus. Een jaar na de oprichting telt Onderlinge
's-Gravenhage maar liefst 4.641 deelnemers (polishouders) met een verzekerd kapitaal van €  234.945 (f 517.751), een goed resultaat dat mede door een degelijk beleggingsbeleid wordt gerealiseerd.
De maatschappij ontwikkelt zich dan ook snel en al gauw is de woning aan de Lutherse Burgwal te klein geworden. In 1897 verhuist het kantoor dan ook naar de Wagenstraat 20.

De 20ste eeuw
Onderlinge 's-Gravenhage begint de twintigste eeuw met een verzekerd kapitaal van bijna 2,5 miljoen gulden en een kleine 20.000 deelnemers. Ook het huis in de Wagenstraat kan de toenemende drukte al snel niet meer aan. Met het oog op de toekomst wordt een passende vestiging gevonden aan de Zeestraat in het Willemspark. Nummer 72 werd gekocht  en aan de achterzijde hiervan, uitkomend aan de Bazarstraat, laat men een nieuw pand bouwen. Vijftien jaar later volgt de aankoop van het belendende pand Zeestraat 70.

Nu en de toekomst
Het huidige hoofdkantoor is nog altijd gevestigd aan de Zeestraat en ook het 'Onderlinge'-karakter is behouden. Uiteraard is er in de loop der jaren veel veranderd en heeft het handwerk plaatsgemaakt voor geautomatiseerde processen. Onderlinge 's-Gravenhage is gegroeid en heeft zich altijd een eigentijdse maatschappij mogen noemen. De koers is echter ongewijzigd gebleven: het klantbelang centraal, zekerheidbiedende producten, degelijke beleggingen en gespreide risico's.