Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur
Contact

Zekerheid. Nu en in de toekomst

Wij zijn een pensioen- en levensverzekeraar waarbij je altijd een gegarandeerd pensioenkapitaal hebt.

Zekerheid. Nu en in de toekomst

Wij zijn een pensioen- en levensverzekeraar waarbij je altijd een gegarandeerd pensioenkapitaal hebt.

Een goed pensioen is maatwerk

“Ondernemen is risico’s nemen. Maar als het om mijn pensioengeld gaat, wil ik zekerheid. Noem me ouderwets: ik wil een gegarandeerd kapitaal op de einddatum, zonder flauwekul. Ondernemen is al spannend genoeg.”
Informeer bij uw adviseur naar het DGA en MKB GarantiePlusPensioen voor een pensioen op maat.

Het GarantiePlusPensioen

Het GarantiePlusPensioen is speciaal ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf en voor de directeur-grootaandeelhouder. Het is helemaal van deze tijd: heldere voorwaarden, transparant, zekerheid voor nabestaanden en een gegarandeerde kapitaalsuitkering voor het oudedagspensioen. Verder krijgt u toegang tot het praktische en gebruikersvriendelijke online pensioenportaal.

De voordelen van het GarantiePlusPensioen

Voor de Werkgever
Voor de DGA
Beschikbare premieregeling

Het MKB GarantiePlusPensioen is een  beschikbare premieregeling voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Als werkgever bepaalt u, binnen de fiscale grenzen, de hoogte van de beschikbare premie. Het partner- en wezenpensioen dat uitkeert bij overlijden van de werknemer voor de pensioendatum, is een gegarandeerde rente-uitkering. Deze combinatie maakt het MKB GarantiePlusPensioen zo uniek.

Verzekerde kapitaalopbouw

Uw medewerkers bouwen met de beschikbare premie een kapitaal op waarmee zij op pensioendatum een pensioen aankopen. Van tevoren staat vast hoe hoog het kapitaal minimaal is wanneer wij het uitkeren en belangrijker, het kapitaal is 100% gegarandeerd.

Maatschappijwinstdeling

Als er voldoende winst is, kan de Algemene Vergadering van de Maatschappij besluiten een deel van de winst ter beschikking te stellen voor winstdeling. 95% van deze te verdelen winst gaat naar de deelnemers (polishouders) met winstdelende verzekeringen. De winst die beschikbaar is voor ons pensioenproduct gebruiken wij om de pensioenkapitalen te verhogen. Zo groeit het pensioenkapitaal van uw medewerkers zonder dat daar extra premie voor betaald wordt.

Gegarandeerd partner- en wezenpensioen

Als uw werknemer voor de pensioendatum overlijdt, krijgt de partner levenslang een periodieke rente-uitkering.  De hoogte van dit partnerpensioen is gegarandeerd. Ook de kinderen krijgen, als de werknemer voor de pensioendatum overlijdt, een gegarandeerde periodieke rente-uitkering tot zij 21 jaar zijn. Als zij dan nog studeren, keert het wezenpensioen uit tot zij stoppen met studeren maar maximaal tot de 27-jarige leeftijd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer nemen wij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt welk deel van de premiebetaling door ons wordt overgenomen. De hoogte van de premievrijstelling verloopt volgens de staffel van de kapitaalsopbouw en is WIA-volgend (6 klassen).

Online pensioenportaal

Bij het MKB GarantiePlusPensioen behoort een praktisch en gebruikersvriendelijk online pensioenportaal. Hierin staan alle actuele gegevens over uw pensioenregeling. Uw werknemers beschikken over een persoonlijke pensioenpagina. Zij zien hier onder meer de laatste stand van hun verzekerde pensioen en kunnen de gevolgen van eerdere pensionering en/of bijsparen bekijken.

Verzekerde kapitaalopbouw

U bouwt met het DGA GarantiePlusPensioen een gegarandeerd kapitaal op, dat uitkeert op pensioendatum. Met dat kapitaal koopt u vervolgens een pensioen aan.

Maatschappijwinstdeling

Als er voldoende winst is, kan de Algemene Vergadering van de Maatschappij besluiten een deel van de winst ter beschikking te stellen voor winstdeling. 95% van deze te verdelen winst gaat naar de deelnemers(polishouders) met winstdelende verzekeringen. De winst die beschikbaar is voor ons pensioenproduct gebruiken wij om de pensioenkapitalen te verhogen. Zo kan uw pensioenkapitaal groeien zonder dat daar extra premie voor betaald wordt.

Bepaal zelf hoeveel u nodigt hebt

U beslist zelf met uw pensioenadviseur hoeveel geld u, binnen de fiscale grenzen, wilt investeren in uw pensioenregeling. Met het DGA GarantiePlusPensioen legt u met ons vast welke premie u gaat betalen, welke gegarandeerde uitkering u van ons mag verwachten en wanneer de uitkering plaatsvindt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Aanvullende dekkingen

Het DGA GarantiePlusPensioen kent een aantal aanvullende dekkingen naar keuze.

Partner- en wezenpensioen
U kunt een gegarandeerd partner- en wezenpensioen meeverzekeren. 
Wenst u geen partner- en wezenpensioen mee te verzekeren dan keren wij 90% van de waarde van uw verzekering uit aan uw B.V. bij overlijden voor de pensioendatum.

Anw-hiaatpensioen
De overheidsuitkeringen, zoals bijvoorbeeld de uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, staan onder druk. Met het Anw-hiaatpensioen kan, in combinatie met een partnerpensioen, een tekort worden opgevangen.

Toeslagverlening nabestaandenpensioen
U kunt een jaarlijkse stijging van het ingegane nabestaandenpensioen meeverzekeren. U kunt kiezen uit een toeslag van 1%, 2% of 3%.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschikt nemen wij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. De mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor het deel waarvoor wij de premiebetaling voortzetten. De hoogte van de premievrijstelling verloopt volgens de staffel van de kapitaalsopbouw en is WIA-volgend (6 klassen).  

Overleg met uw pensioenadviseur welke aanvullende dekkingen het beste bij uw persoonlijke situatie passen.

Volledig transparant

Het DGA GarantiePlusPensioen heeft heldere voorwaarden, een duidelijke kostenstructuur, dus transparant. U weet precies wat u jaarlijks betaalt. Zo blijven de lasten beheersbaar.

Online pensioenportaal

Het DGA GarantiePlusPensioen beschikt over een praktisch en gebruikersvriendelijk online pensioenportaal. U ziet daar o.a. uw persoonlijke gegevens, uw pensioenkapitaal en de verschuldigde premie.

Pensioen voor de ZZP'er

U wilt later toch genoeg geld hebben om te genieten van het leven zoals u gewend bent. De AOW is mogelijk niet genoeg. Bouw zonder zorgen een oudedagsvoorziening op die zekerheid biedt.

Wat kost een pensioen?

Bent u geïnteresseerd in ons GarantiePlusPensioen? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur. Hij biedt persoonlijk contact en efficiënte service en staat klaar om u een objectief advies te geven, geheel afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie.